برچسب: مسئولیت کیفری

اخبار فرهنگی

آشنایی با مسئولیت کیفری «اشخاص حقوقی» در قانون جرایم رایانه ای

پَرنیوز
مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون به ترتیب نحوه مسوول دانستن اشخاص حقوقی و نوع و میزان مجازات آن‌ها را بیان کرده‌اند. طبق ماده ۱۹...