برچسب: مسعود حیدری

اخبار فرهنگی

پروفسور حیدری پدر علم فنون مذاکره ایران درگذشت

پَرنیوز
به گزارش «تانباک» به نقل از فارس، پروفسور «مسعود حیدری» عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی و «پدر اصول، فنون و هنر مذاکره ایران» امروز...