برچسب: مسكن اجتماعي

اخبار سیاسی

ضرورت اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی از سوی دولت

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، مجید فراهانی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز تأمین مسکن مسئله و...