برچسب: مسکن و شهرسازی

اخبار اجتماعی

ساخت بیمارستان، مدرسه و پمپ بنزین بر روی گسل‌های تهران ممنوع شد

پَرنیوز
به گزراش خبرگزاری مهر، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۲۱ مهر ماه امسال‬ گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیرامون تهیه و...