برچسب: مسکن کوچک

اخبار اقتصادی

جزئیات طرح مسکن «کوچک اندازه» وزارت کشور

پَرنیوز
معاون شهردار تهران: حداقل مساحت مسکن در طرح تفصیلی ۳۵ متر است ولی درخواست کرده ایم ۲۵ متر شود گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری...