برچسب: مطالبه‌گری از مسئولان

اخبار اجتماعی

ستاد مدیریت بحران خاش در غفلت

پَرنیوز
از زمان وقوع بارشها تاکنون هیچ خبری از ارزیابی ها، برآورد خسارت، نحوه خدمت رسانی به آسیب دیدگان، چگونگی ارائه خدمات، جبران خسارت ها و...