برچسب: معاونت ساماندهی امور جوانان

اخبار سیاسی

ارائه سهام به فرزندان سوم و چهارم چاره درد رشد منفی جمعیت نیست

پَرنیوز
محمد مهدی تندگویان در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: به نظر می‌رسد، اختصاص مشوق‌های مقطعی در تمام زمینه‌ها از قبیل ازدواج و فرزندآوری پاسخگو نیست و...