برچسب: معاون قضایی دادستان کل کشور

اخبار سیاسی

معاون دادستان کل کشور از دادسرای اسلامشهر بازدید کرد

پَرنیوز
به گزارش ایسنا به نقل از دادستانی کل کشور، سعید عمرانی  در ابتدای این سفر در جمع قضات و کارکنان دادسرای اسلامشهر حاضر شد و ضمن...
اخبار سیاسی

حمایت از تولید باید هدفمند و دارای ضمانت اجرا باشد

پَرنیوز
به گزارش ایسنا به نقل از دادستانی کل کشور، سعید عمرانی در رابطه با سال جهش تولید و اقدامات دادستانی کل کشور در این حوزه...