برچسب: مژگان عباسلو

اخبار اجتماعی

درددل و پیش‌بینی شاعری که پزشک کرونا است

پَرنیوز
این دستیار تخصص داخلی( دانشجوی تخصص) و شاعر در گفت‌وگو با ایسنا درباره وضعیت کاری خود و همکارانش از زمان شیوع ویروس کرونا در بیمارستان...