برچسب: چاه غیرمجاز

اخبار اجتماعی

تخلفات شبانه حفاران غیرمجاز و انتقال آب به خارج از اراضی تحت شرب

پَرنیوز
عبدالطیف عباسی نژاد با اشاره به این موضوع اظهار کرد: با وجود محدودیت های ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا در شروع سال جاری،...