برچسب: چاگاتای اوزدمیر

اخبار فرهنگی

مقامات رسانه ای ایران و ترکیه در آنکارا دیدار می کنند

پَرنیوز
تهران – محمد خدادی معاون وزیر فرهنگ در امور مطبوعاتی ایران در سفر اخیر خود به ترکیه با معاون ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه ، Çagatay...