برچسب: چرک گلو

اخبار فرهنگی

خودداری از دست دادن با ترامپ در کنفرانس خبری

پَرنیوز
تهران قرنطینه شد؟ (برای دیدن خبر کلیک کنید)        این دو شهر قرنطینه شدند (جهت مشاهده خبر کلیک کنید)        شنیده های داغ کرونایی برای...