برچسب: چشم پوشی از عراق

اخبار اقتصادی

ایالات متحده معافیت از عراق برای واردات انرژی ایران را برای 3 ماه دیگر تمدید می کند

پَرنیوز
تهران – یک مقام عراقی روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: ایالات متحده معافیت از مجازات را برای اجازه دادن به عراق برای وارد کردن...