برچسب: چهره ماندگار

اخبار اجتماعی

درگذشت چهره ماندگار جراحی عمومی و قلب کشور

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، دکتر عباسقلی دانشور، پزشک، جراح و استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در سال ۱۳۴۸ برای نخستین بار در کشور اولین عمل...
اخبار اجتماعی اخبار ویژه

درگذشت چهره ماندگار جراحی عمومی و قلب کشور

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، دکتر عباسقلی دانشور، پزشک، جراح و استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در سال ۱۳۴۸ برای نخستین بار در کشور اولین عمل...