برچسب: چهل و هشتمین نمایشگاه بین المللی کودکان و هنرهای زیبا Lidice

اخبار فرهنگی

نماینده چک به برندگان ایرانی ICEFA Lidice جایزه می دهد

پَرنیوز
تهران – کودکان ایرانی که برنده جوایزی در چهل و چهارمین نمایشگاه بین المللی هنرهای زیبا کودکان لیدیتس شدند ، جوایز خود را در سفارت...