برچسب: چگونه با سینمای مستند

اخبار اجتماعی

چگونه با سینمای مستند، جامعه را از چالش‌های زیست‌محیطی آگاه کنیم؟

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های مواجهه  سینمای ایران با مسائل و بحران‌های زیست محیطی و اقتصادی کشور با محوریت نقد  و تحلیل...