برچسب: چگونه دلفین صحبت کنیم

اخبار فرهنگی

“چگونه دلفین صحبت کنیم” در کتابفروشی های ایران

پَرنیوز
تهران – رمان بزرگسال جوان نویسنده آمریکایی جینی روربی “چگونه دلفین صحبت کنیم” به فارسی منتشر شده است. مدرس ناشر انتشارات کتاب ترجمه شده توسط...