برچسب: چین ،شوروی و امریکا

اخبار سیاسی

چین‌ستیزی ترامپ ریشه‌ای عمیق‌ دارد

پَرنیوز
کوروش احمدی، در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه دولت واشنگتن خواستار تعطیل شدن کنسولگری چین در شهر...