برچسب: گذرگاه های مرزی ایران و عراق

اخبار سیاسی

سفارت ایران در بغداد: آماده بازگشایی تمام مرزها با عراق هستیم

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، موسی طباطبایی، معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد در گفت وگو با پایگاه خبری المربد گفت: ایران آماده بازگشایی تمام گذرگاه...