برچسب: گردشگری ورزشی

اخبار اجتماعی

لزوم توجه به توسعه گردشگری ورزشی و مبتنی بر طبیعت در حریم تهران

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، علی نوذرپور در آیین رونمایی از پوشش جدید حریم‌بانان شهر تهران گفت: برخی وظایف در حوزه مدیریت شهری با سایر وظایف تفاوت‌هایی...