برچسب: گزارش اعتباری

اخبار فرهنگی

گزارش اعتباری یکی ازاسناد مورد بررسی بانک‌ها برای دریافت وام

پَرنیوز
تمامی مؤسسات اعتباری براساس ماده 14 آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار، موظفند برای اعطای تسهیلات‌، گزارش اعتباری مشتریانشان را از شرکت اعتبارسنجی دریافت نمایند و براساس...