برچسب: گزارش عملکردی وزارت علوم

اخبار سیاسی

گزارش عملکرد سال گذشته وزارت علوم به رهبری ارائه شد

پَرنیوز
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، مقام معظم رهبری پس از مشاهده و مطالعه «گزارش عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهش و فناوری...
اخبار سیاسی

مقام معظم رهبری: مسئله ارتباط دانشگاه و صنعت بسیار مهم است

پَرنیوز
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، مقام معظم رهبری پس از مشاهده و مطالعه «گزارش عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهش و فناوری...