برچسب: گزیده اخبار قضایی و حقوقی

اخبار سیاسی

محکومیت قاتل رومینا اشرفی به حبس در صدر اخبار حقوقی

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، اخبار مهم حقوقی و قضایی را در زیر می خوانید: این حکومت و نظام ذاتش ضد فساد است یگی از اخبار مهم...