برچسب: گسترش روابط با آذربایجان

اخبار سیاسی

تقویت مراودات اقتصادی در اولویت گسترش روابط با جمهوری آذربایجان قرار دارد

پَرنیوز
سید عباس موسوی امروز ۱۶ مرداد با سفر به ارومیه در نشست با برخی مدیران دستگاه های اجرائی آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه اهداف...