برچسب: گفت‌وگوهای منطقه‌ای

اخبار سیاسی

وزیر خارجه بحرین: موضع همه کشورها در رابطه با ایران دعوت به صلح و آرامش است

پَرنیوز
وزیر خارجه بحرین گفت: همه خواستار پایان تنش در منطقه هستند و موضع همه کشورها در رابطه با ایران دعوت به صلح، آرامش و احترام...