برچسب: گنبد مسجد شیخ لطف‌الله

اخبار سیاسی

دادِ دادستان برای میراث اصفهان

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، سال‌هاست اجرایی شدن طرح‌های مختلف روی بناهای تاریخیِ اصفهان دادِ فعالان میراثی را درآورده است، از خطاهایی که در بحثِ بهسازی چهارباغ...
اخبار سیاسی

تذکر درباره مرمت گنبد مرمت‌شده شیخ لطف‌الله در مجلس

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، در کنار همه اظهار نظرها و صحبت‌هایی که تا کنون مطرح شده‌اند و تا کنون مرغِ دست‌اندرکاران مرمت گنبد مسجد شیخ لطف‌الله...