برچسب: گواهینامه بین المللی

اخبار اجتماعی

گواهی‌نامه بین‌المللی رانندگی را در خانه بگیرید

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی درباره فراینده دریافت گواهی‌نامه بین‌المللی رانندگی توضیح داده است: در راستای هم‌افزایی با سازمان‌ها و نهادهای...