برچسب: گونه‌های جانوری و گیاهی

اخبار اجتماعی اخبار ویژه

احتمال از بین رفتن یک سوم از گونه‌های جانوری و گیاهی طی ۵۰ سال

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، محققان آمریکایی هشدار دادند: تنها در یک بازه زمانی ۵۰ ساله امکان از بین رفتن یک سوم از تمامی گونه‌های جانوری و...