برچسب: گياه

اخبار اجتماعی

ظهور آثار حیات در جنگل‌های سوخته استرالیا

پَرنیوز
تصاویر منتشر شده از مناطق درگیر آتش‌سوزی‌های جنگلی اخیر در استرالیا حاکی از رشد مجدد برخی گونه‌های گیاهی در میان خاکستر است. به گزارش ایسنا،...