برچسب: اپل

اخبار بین الملل

اپل و بویینگ در فهرست “نهادهای غیرقابل اعتماد” چین

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، یک منبع آگاه به روزنامه “گلوبال تایمز” چین گفته است: چین اقدامات متقابل قاطعی را برای حفاظت از حقوق قانونی خود پیش...